;

Team

CARLO VANDER NOOT

Carlo is Burgerlijk Ingenieur Scheikunde en sinds 1993 Afgevaardigd Bestuurder van Zuko NV. Hij staat in voor het vinden van de meest geschikte processen, de opmaak van de technische en financiële offertes.

MARC GROSJEAN

Marc is een Bioloog en is al vele jaren actief is in de waterzuiverings- en saneringssector. Als directeur van Zuko NV is hij verantwoordelijk voor de commerciële en technologische ontwikkeling.

ERIC VANDEN BORRE

Eric is Burgerlijk Ingenieur,  gespecialiseerd in hydraulica en Directeur van Zuko NV. Hij is verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer, de strategische ontwikkeling en de contracten buiten de Europese Unie.

JÉROME DECAUWERS

Jerome is technicus Electriciteit en Automatisatie. Hij is belast met het uitvoeren van de werven en het onderhoud van de installaties.

JEAN-LOUIS FAYET

Jean-Louis is een Industrieel-Chemisch Ingenieur en een Bachelor in Elektromechanica. Hij is verantwoordelijk voor de acquisitie en de opvolging van de commerciële aanbiedingen.

ANNE GOFFIN

Anne is administratief medewerkster. Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van orders, boekhouding en communicatie.

 

Hoe kunnen wij u helpen? Contacteer ons!